Zdeněk Wagner autorem divadelní hry Zkrocení zlé kyseliny

V úterý 25. června 2013 v 10:00 měla na Slezskoostravském hradě v Ostravě premiéru hra Zdeňka Wagnera Zkrocení zlé kyseliny. Pohádku o tom, jak nedopatřením z laboratoře kyselina sírová unikla, sežrala, na co přišla, a jak byla nakonec polapena a lidem sloužila, nastudovali ochotníci z Ostravské univerzity a uvedli ji v rámci akce Chemie na hradě.

   Fotografie z premiéry

Video z premiéry

   Fotografie ze zkoušky: kyselina sírová, olověný akumulátor a svítící žárovka (foto Zdeněk Wagner)

  

Video ze zkoušky - syntéza kopolymeru akrylonitril-butadien-styrenu