Věda a výzkum

Ústav chemických procesů (ÚCHP) patří mezi šest ústavů Sekce chemických věd Akademie věd České republiky. Předmětem hlavní činnosti ÚCHP je vědecký výzkum a vývoj v oblasti teorie chemických procesů, zejména v oborech chemického inženýrství, fyzikální chemie a bioinženýrství, zaměřený zvláště na separační procesy, chemickou a statistickou termodynamiku, katalýzu a reaktorové inženýrství, vícefázové chemické reaktory a bioreaktory, aplikovanou organokovovou chemii, biotechnologie a technologie procesů pro životní prostředí, dále pak na chemické reakce iniciované či urychlované laserovým, UV/Vis či mikrovlnným zářením, a na procesy tvorby a přeměn aerosolů.