Organizační struktura

Ústav vede ředitel, předsedající Kolegiu ředitele. Kolegium je složeno z vedoucích vědeckých oddělení, zástupců hospodářské správy a servisních útvarů, a vědeckého tajemníka. Kolegium projednává operativní a personální záležitosti.

Otázky odborného a řídícího zaměření ředitel konzultuje s Radou ústavu, jejíž členové jsou voleni akademickým shromážděním na pětileté funkční období z vědeckých pracovníků ÚCHP. Kromě interních členů (pracovníků ústavu) jsou v Radě zastoupeni univerzitní profesoři, zástupci odborných společností a průmyslu. Rada volí svého předsedu a místopředsedu. Hlavním úkolem Rady je projednávání vědecké činnosti, organizace a rozvoje Ústavu. Současně slouží jako poradní orgán ředitele, navrhuje nebo odvolává ředitele a navrhuje kandidáty pro volbu do Akademické a Vědecké rady AV ČR.

Dozorčí rada ÚCHP byla ustavena zřizovatelem (AV ČR).

ÚCHP je rozdělen na vědecká oddělení a servisní útvary. Záležitosti ekonomického managementu řeší hospodářská správa. Vědecké oddělení je zodpovědné za výzkum a doktorandskou výchovu. Tým oddělení se skládá z výzkumných a odborných pracovníků, techniků a doktorandů. Každé oddělení působí v definované oblasti výzkumu.

Organizační struktura

Plán areálu Lysolaje

V r. 1993 byl ustaven Mezinárodní poradní panel ústavu.

Vedení

ŘEDITEL
Miroslav Punčochář
ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO VĚDU
Jan Sýkora
ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO EKONOMIKU
Michal Šyc
PŘEDSEDA RADY ÚSTAVU
Vladimír Ždímal
VĚDECKÝ TAJEMNÍK
Vladimír Církva

Oddělení

Struktura zaměstnanců

(k 31. prosinci 2017)

Odborníci 149
Technici 9
Administrativa 17
Služby 11