Kontaktní informace

Adresa

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 1/135
165 02 Praha 6-Suchdol

Telefon

+420 220 390 xxx nebo
+420 296 780 xxx
xxx je číslo místní linky pro provolbu (111 je linka spojovatelky). Prosím použijte přednostně provolbovou linku, kterou najdete v telefonním seznamu.

Fax

+420 220 920 661

E-Mail

Centrální e-mailová adresa je icecasaticpf [dot] cas [dot] cz;
Individuální adresy viz Seznam E-mailových adres.

Datová schránka

ID: 3zqnqnn

Podatelna

E-mailová adresa podatelnaaticpf [dot] cas [dot] cz
Podrobnější informace: www.icpf.cas.cz/cs/podatelna

Mapa


Zobrazit místo ÚCHP AV ČR, v.v.i. na větší mapě