Aplikovaný výzkum na ÚCHP

Vedle základního výzkumu, který je jeho základní náplní, se Ústav chemických procesů v rámci své vědecké činnosti zaměřuje i na aplikovaný výzkum. Úspěšně se účastní státem podporovaných aplikačních projektů (TAČR, MPO) a současně spolupracuje s komerčními subjekty v rámci bilaterálních projektů, servisních zakázek či kontraktového výzkumu. Vzhledem ke svému širokému vědeckému zaměření může ÚCHP nabídnout širokou paletu expertních znalostí a zároveň využít úzké dlouhotrvající spolupráce odborníků z různých oborů „pod jednou střechou“. Výsledkem je multidisciplinární tým vytvářející synergii nezbytnou pro řešení aktuálních komplexních problémů.

Do aplikovaného výzkumu probíhajícího na ÚCHP lze zahrnout například biotechnologie, nové materiály a jejich textura, nové sensory, recyklační technologie, separační procesy, intensifikace procesů s využitím mikroreaktorových technologií, environmentální inženýrství a další.

BiorafJedním z důkazů úspešnosti ÚCHP na poli aplikovaného výzkumu je Centrum kompetence pro výzkum biorafinací – BIORAF, jehož koordinátorem je právě ÚCHP. Projekt BIORAF, který vznikl za podpory Technologické agentury ČR, spadá mezi projekty tzv. zelené chemie a je zaměřen na využití přeměny biomasy na produkty s vysokou přidanou hodnotou a získání alternativních zdrojů energie.

Výrazným krokem propojujícím akademickou a podnikatelskou sféru bylo založení České asociace pro pyrolýzu a zplyňování – CPGA, s posláním zvýšit v České republice důvěryhodnost technologií využívajících termických procesů zplyňování a pyrolýzy a přispět k rozšíření jejich aplikace, zejména pro účely energetického využití biomasy a odpadů, je-li takto dosaženo vyšší efektivity a větší šetrnosti k životnímu prostředí v porovnání s jinými postupy a technologiemi.

V případě zájmu o spolupráci přejděte na naší nabídku nebo nás kontaktujte na AppliedResearchaticpf [dot] cas [dot] cz.