Jak se dostanete k ÚCHP

Ústav se nachází v Suchdole - severozápadním předměstí Prahy. Areál Akademie věd ČR (vchod z Rozvojové ulice) sdílí společně s Geologickým ústavem a Ústavem experimentální botaniky. Umístění je zřejmé na výseku mapy Prahy 6. ÚCHP je snadno dostupný veřejnou dopravou. Pro úplnou informaci o linkách, spojeních a jízdních řádech MHD klikněte zde.

Městská hromadná doprava

V každém případě se musíte dostat na konečnou Dejvická, zelené linky metra A. Odsud použijte autobus č. 107 (směr Suchdol) nebo 147 (směr Výhledy). Společná autobusová zastávka Dejvická je v severozápadním kvadrantu Vítězného náměstí, přibližně 100 m od výstupu z metra. Sledujte šipky v podchodu. Cesta autobusem trvá asi 9 minut (7 zastávek) do stanice Kamýcká. Tu poznáte snadno: vystoupíte nahoře poté, co autobus odbočí od Vltavy a ujede asi 1 km stále do kopce.

Jak se dostat na Dejvickou ...
  • z letiště Václava Havla: autobusem č. 119 na konečnou (Nádraží Veleslavín), kde přestoupíte na metro A nebo tramvaj č. 26 nebo 20 do stanice Dejvická (jízda asi 25 min).
  • z Hlavního nádraží: červenou linkou C do stanice Muzeum, kde přestoupíte na zelenou linku A do stanice Dejvická (jízda asi 20 min., vč. přestupu).
  • z nádraží Holešovice: červenou linkou metra C do stanice Muzeum, kde přestoupíte na zelenou linku A do stanice Dejvická (jízda as 25 min., vč. přestupu).
  • z autobusového nádraží Florenc: buď červenou linkou metra C na stanici Museum, kde přestoupíte na zelenou linku A do stanice Dejvická (jízda asi 20 min., vč. přestupu), nebo žlutou linkou metra B do stanice Můstek, kde přestoupíte na zelenou linku A do stanice Dejvická (jízda asi 20 min., vč. přestupu).

Vlastní doprava

Pokud se vám podaří dojet na Vítězné náměstí v Dejvicích, odbočte na sever podle tramvaje do Podbaby silnicí č. 241, směr Suchdol a Černý Vůl. Po 4 km se dostanete Kamýckou ul. na křižovatku s ulicemi Suchdolskou a Sídlištní, kde zatočíte dvakrát doleva. Viz. Plánek mapy