Výstava Zákulisí vědy v libereckém iQparku

O letošní Noci vědců 23. září 2011 proběhla v libereckém iQparku vernisáž výstavy Zákulisí vědy. Její organizátoři oslovili vědecké instituce z celé republiky, aby dodali fotografie, vystihující jejich práci. Ústav chemických procesů u toho nemohl chybět, a tak jsme do Liberce zaslali dvě fotografie, z nichž si organizátoři vybrali snímek Zdeňka Wagnera zachycující detail vakuových turbo pump na aerosolovém hmotnostním spektrometru, který slouží k on-line měření a charakterizaci aerosolů jak v ovzduší tak v různých experimentálních komorách. 

Výstavu jsem minulý týden s autorem fotografie navštívila, abychom zjistili, v jaké společnosti se naše fotografie ocitla. Vedle ÚCHP se z Akademie věd ČR na výstavě prezentovaly Ústav termomechaniky, Ústav fotoniky a elektroniky, Ústav fyziky plazmatu, Ústav experimentální medicíny a Biologické centrum AV ČR, dále Technická univerzita Liberec či samotný iQPark. Rozsahem malá výstava ukazuje jak "klasické" fotografie z laboratoří, tak i vtipné variace na laboratorní práci. Fotografie "Odsouzeni k vědě" a "Papír a počítač - mocná zbraň v ruce teoretického fyzika" z dílny Ústavu fyziky plazmatu jsou dokonalou ukázkou vědeckého smyslu pro humor.

Zábavnou stránku vědy prezentuje vlastně celý iQPark, který je plný interaktivních pokusů a ukázek ze všech oborů přírodních věd. Optické klamy jsou zastoupeny kouzelnickým trikem hlavy na tácu či soustavou zrcadel. Mechanika je pak vysvětlena například na soustavách kladek, na kterých se návštěvník může zkusit vytáhnout co nejvýše. Některé pokusy ve formě nejrůznějších skládaček stimulují prostorové vnímání a zručnost návštěvníků, hlavolamy pak nutí k přemýšlení. 

Kromě interaktivních hrátek jsou na programu iQParku i semináře pro učitele i science show pro širokou veřejnost. Největší science centrum v Česku tak nejen přispívá k popularizaci přírodních věd, ale naplňuje také Komenského devizu "škola hrou".

Magdalena Bendová, 28. listopadu 2011