Různé

Členové edičních rad časopisů (v r. 2015)

K. Aim / Ergo
M. Bendová / Journal of Solution Chemistry
G. Bogdanić / Journal of Macromolecular Science Part A, Pure and Applied Chemistry
G. Bogdanić / Kemija u Industriji
G. Bogdanić / Polimeri
J. Čermák / Chemical Papers
J. Drahoš / Chemical Engineering Research and Design
J. Hanika / Hemijska Industrija/Chemical Industry
J. Hanika / Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
J. Hanika / Pharmaceutical Design and Current Perspectives
P. Izák / Chemical Papers
K. Jeřábek / Reactive and Functional Polymers
P. Klusoň / ChemBioEng Reviews
G. Kuncová / International Journal of Sensors and Sensor Networks
I. Nezbeda / International Journal of Liquid State Sciences
I. Nezbeda / Journal of Atomic and Molecular Physics
I. Nezbeda / Molecular Physics
M. Punčochář / Scientific Papers of the University of Pardubice, A
J. Smolík / Aerosol and Air Quality Research
J. Smolík / Heritage Science
J. Sýkora / Journal of Crystallography
I. Wichterle / Kemija u Industriji

Zkratky použité na stránkách ÚCHP

ASCR = Academy of Sciences of the Czech Republic
CTU = Czech Technical University, Prague
CU = Charles University, Prague
GACR = Grant Agency of the Czech Republic
ICPF = Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, v.v.i., Prague
ICT = Institute of Chemical Technology, Prague
IIC = Institute of Inorganic Chemistry of the ASCR, v.v.i., Prague
IMC = Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v.v.i., Prague
IOCB = Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the ASCR, v.v.i., Prague
JH IPC = J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v.v.i., Prague
MEYS = Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic
MIT = Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic
TU = Technical University
UJEP = Jan Evangelista Purkyne University, Usti n/L.
UPa = Univeristy of Pardubice

Kursovní tabulka

Denní kursy České národní banky, viz zde.

Počasí

Počasí v Praze (AccuWeather)
Počasí v Praze (Yahoo)
Aktuální počasí na letišti Praha-Ruzyně (INGEMA)
Aktuální počasí na letišti Praha-Ruzyně (NOAA)