Konference IAQ 2014

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. pořádá ve dnech 13.-16. dubna 2014 v Kaiserštejnském paláci v Praze 11. mezinárodní konferenci o kvalitě ovzduší ve vnitřním prostředí památkových a historických budov, pod názvem IAQ 2014.

Tématem předchozích ročníků této konference, která se poprvé konala v roce 1998, byly rozmanité aspekty znečištění vnitřního prostředí, a to zejména standardy a směrnice pro kvalitu ovzduší v památkových objektech, monitorování kvality vzduchu, a metody snižování obsahu polutantů. Hlavním tématem tohoto ročníku bude výzkum látek znečišťujících vnitřní prostředí, včetně vlivu synergie mezi těmito látkami a teplotou, vlhkostí a světlem na korozi a degradaci objektů, náležících ke kulturnímu dědictví. Kromě příspěvků o monitoringu vnitřního ovzduší jsou vítány i příspěvky o preventivním modelování, simulacích zdrojů a chování znečišťujících látek ve vnitřním prostředí a o mechanismech koroze a degradace, způsobené znečištěním.

Zájemci o účast na konferenci mohou zasílat své příspěvky do 31. ledna 2014 na www.iaq2014.cz, kde také naleznou veškeré bližší informace.