Workshop Potravinová budoucnost

Dne 8. 11. 2016 se od 10:00 bude ve Velké zasedací síni ÚCHP konat workshop Potravinová budoucnost, který představí nejnovější výsledky programu Potraviny pro budoucnost Strategie AV21. Vstup volný v rámci kapacity sálu.

Program přednášek:

10:00 Prof. Ing. František Kaštánek, DrSc.: Zajištění potravinové bezpečnosti pro budoucí dekády

10:20 Ing. Kamila Vávrová, Ph.D.: Analýza potenciálu biomasy v ČR s respektováním potravinové bezpečnosti

10:40 Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.: Mikroorganismy v potravinách – nekonečný příběh


11.00 – 11. 20 Přestávka na občerstvení


11:20 Ing. Olga Šolcová, DSc.: Chemie a potraviny – jak to jde dohromady

11:40 Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.: Řasové biotechnologie pro potravinářství

12:00 RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.: Extrémofilní řasy a sinice pro potravinové doplňky


12.20 – 12.40 Přestávka na občerstvení


12:40 Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.: Máte rádi kuřata?

13:00 MUDr. Magdalena Zimová, CSc.: Prevence vzniku potravinového odpadu

13:20 Prof. Ivo Šafařík, PhD., DSc.: Magnetické materiály pro biorafinaci potravinářských odpadů