Řídící a poradní orgány

Rada ústavu (od 19. 1. 2017)

Interní členové:
Vladimír Ždímal - předseda
Jaroslav Tihon - místopředseda
Jiří Drahoš
Pavel Izák
Miroslav Punčochář
Jan Sýkora
Michal Šyc
Kateřina Setničková

Externí členové:
Pavel Hasal (FCHI, VŠCHT Praha)
Jiří Plešek (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.)
Ivan Souček (Svaz chemického průmyslu ČR)
Petr Stehlík (FSI, VUT Brno)
František Štěpánek (FCHI VŠCHT Praha)

Dozorčí rada (od 1. 5. 2017)

Vladimír Mareček (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Praha) - předseda
Karel Aim (ÚCHP AV ČR, Praha) - místopředseda
Jan Hrubý (Ústav termomechaniky AV ČR, Praha)
František Rypáček (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha)
Pavel Tlustoš (Česká zemědělská univerzita v Praze)