Ústav chemických procesů má nového ředitele

Dne 1. června 2012 se ujímá funkce ředitele Miroslav Punčochář, který na tomto postu po osmi letech vystřídá Jiřího Haniku. Slavnostního podpisu předávacího protokolu se kromě obou ředitelů zúčastnil i předseda Akademie věd Jiří Drahoš a místopředseda AV ČR Vladimír Mareček. Podívejte se na další na fotografie z této události, text níže uvedené tiskové zprávy je k dispozici ke stažení ve formátu pdf a MSWord.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 31. května 2012

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. má nového ředitele

Dne 1. června 2012 se v Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. ujme ředitelské funkce Miroslav Punčochář. Vedení ústavu přebírá po Jiřím Hanikovi, který ústav vedl od roku 2004. Slavnostního podpisu předávacího protokolu se 30. května 2012 v Ústavu chemických procesů zúčastnili předseda Akademie věd Jiří Drahoš a místopředseda AV ČR Vladimír Mareček.
“Úspěch ústavu závisí na jeho vedení, ale také na jeho zaměstnancích. Jsme všichni na jedné lodi plující ve flotile Akademie věd,” uvedl nastupující ředitel Punčochář. Jeho záměrem je udržet a zlepšit stávající dobrou úroveň badatelské činnosti ústavu tak, aby trvale korespondovala s evropskými i světovými trendy. Cesta k tomu podle něj vede přes pravidelná výběrová řízení na místa vedoucích výzkumných týmů a podporu mladých badatelů. Mezi další priority pak podle něj patří nejen základní, ale i aplikovaný výzkum. Ten by ovšem neměl vést jenom k patentům, ale i k realizovaným licencím. Témata aplikovaného výzkumu by měla být aktivně vyhledávána,
a to i mimo Českou republiku.
Na slavnosti nakonec odstupující ředitel Jiří Hanika ve své řeči poděkoval spolupracovníkům a uvedl, že Ústav chemických procesů potvrdil svou roli vedoucího vědecko-výzkumného pracoviště v oboru chemického inženýrství, zejména tím, že v hodnocení ústavů AV velmi dobře obstál.

Další informace
Ing. Miroslav Punčochář, DSc. se narodil v roce 1955 ve Znojmě. Promoval v roce 1979 na VŠCHT Pardubice,
v roce 1986 dosáhl hodnosti kandidáta věd v oboru chemického inženýrství na Ústavu chemických procesů (tehdy ÚTZCHT ČSAV) a v roce 2009 mu byl udělen titul doktor věd v oboru chemické inženýrství. Pracovním oborem Ing. Punčocháře je modelování vícefázových chemických reaktorů a nověji problematika obnovitelných zdrojů energie a technologie na ochranu životního prostředí. Konkrétně se zabývá energetickým využitím biomasy, materiálovým a energetickým využití odpadů a čištěním odpadních vod. Mezi jeho další zájmy patří problematika plynných a partikulárních emisí ze spalování a průmyslových procesů. Je také autorem knihy povídek Nedaleko nekonečna (Academia, 2004), ve které se formou krátkých příběhů zamýšlí nad problémy matematiky, logiky a fyziky.