Snídaně vědkyň na Národní 3

18. ledna 2011 se v budově Akademie věd na Národní 3 v Praze uskutečnila Snídaně vědkyň, první událost tohoto Mezinárodního roku chemie.

Snídaně vědkyň byla součástí aktivity Women Sharing a Chemical Moment in Time iniciovanou Mary Garson z University Brisbane, která si dala za cíl během jediného dne propojit ženy vědkyně z celého světa a tím oslavit 100. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Marie Curie. Podobné Snídaně se uskutečnily v různých formátech na více než sto místech ve více než třiceti pěti zemích světa a jednotlivé akce se spojily prostřednictvím Facebooku, Twitteru či Skypu.
V Praze byla součástí Snídaně vedkyň panelová diskuse pěti význačných odbornic z různých oborů chemie na téma „Chemie v životě, ženy ve vědě, ženy v chemii“. Debaty moderované Ing. Magdalenou Bendovou, Ph.D. z Ústavu chemických procesů AV ČR se zúčastnila Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., proděkanka pro pedagogiku Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha, Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. z Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha, Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prorektorka pro záležitosti vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci, RNDr. Dana Nachtigallová, Ph.D. z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Mgr. Jana Roithová, Ph.D. z Katedry organické a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pozvané dámy ve velmi živé a uvolněné debatě diskutovaly o významu napravení obrazu chemie u veřejnosti, o jejich kariéře, o úloze žen ve vědě i o současné úrovni výuky chemie a matematiky na základních a středních školách.
Na konci Snídaně vědkyň se Praha prostřednictvím Skypu spojila s Ústavem katalýzy a povrchové chemie Jerzyho Habera Polské akademie věd v Krakově, kde vystoupila Dr. Barbara Petelenz z Ústavu jaderné fyziky Henrika Niewodniczanského Polské akademie věd se svou přednáškou o významu Marie Curie reflektovaném ve využítí jejího jména v názvech významných vědeckých institucí a univerzit. Během spojení Dr. Petelenz zdůraznila, jakou inspirací Marie Curie-Sklodowská stále je i více než sedmdesát pět let po její smrti.
Prostřednictvím Snídaně vědkyň se její organizátoři hned na jeho počátku pokusili naplnit hned dva cíle tohoto Roku chemie – zlepšit obraz chemie u veřejnosti a oslavit úlohu žen ve vědě. Podívejte se na záznam webcastu nebo do naší fotogalerie.

Fotografie z české Snídaně byly použity i do sestřihu ze Snídaní po celém světě, který byl promítán během slavnostního zahájení Mezinárodního roku chemie 27. ledna 2011 v Paříži.

O pražské Snídani informovala česká média i bulletin britské Královské vědecké společnosti RSC News.
Text vyšel s úpravami v březnovém čísle Zpravodaje Ministerstva životního prostředí.