Slavnostní zakončení Mezinárodního roku chemie 14. prosince 2011 - tisková zpráva

Tisková zpráva
 
Zakončení Mezinárodního roku chemie v Česku
 
Celkem 65 úspěšných akcí v 11 městech ČR, které se snažily přiblížit chemii široké veřejnosti, proběhlo v roce 2011, který Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodním rokem chemie. Pod záštitou mezinárodní organizace UNESCO a Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie IUPAC se po celý tento rok na celém světě konaly různorodé akce, které měly za cíl zlepšit obraz chemie u veřejnosti, ukázat ji jako prostředek zajištění lidských potřeb, zvýšit zájem o ni u mladé generace, podpořit nadšení pro tvůrčí budoucnost chemie a také zdůraznit úlohu žen ve vědě.
 
Zástupci 16 českých výzkumných, vzdělávacích, státních i soukromých institucí, kteří uspořádali na šest desítek akcí, se snažili představit chemii jako obor, bez kterého se neobejdeme a ukázat, že je všude kolem nás. Akce pod širým nebem navštívilo zhruba 50 tisíc lidí, soutěží skoro 2 000 žáků hlavně ze základních škol.
 
Rok plný chemie byl zahájen 18. ledna Snídaní vědkyň, událostí, která během čtyřiadvaceti hodin spojila ženy vědkyně ve více než čtyřiceti zemích světa. V rámci Roku chemie bylo vypsáno několik soutěží pro základní i střední školy, v mnoha městech ČR se uskutečnily chemické jarmarky a letošní Týden vědy a techniky, který se každoročně koná v celé ČR, věnoval Roku chemie v Praze celý soubor akcí pod hlavičkou Chemie mezi námi.
 
„Myslím, že se nám prostřednictvím mnoha různorodých akcí povedlo ukázat, že chemie je užitečný, zajímavý a často i zábavný obor. Doufám, že se nám tak podařilo napravit negativní představy, které má široká veřejnost s chemií často spojeny – bez chemie bychom tu totiž nebyli ani my sami!“ říká k uplynulému Roku chemie předsedkyně ČSCH prof. RNDr. Jitka Ulrichová, DrSc.
 
14. prosince 2011 se v sídle České společnosti chemické v Praze bude konat závěrečné slavnostní ohlédnutí za uplynulým Rokem chemie v Česku. Účast na úvodní tiskové konferenci přislíbila předsedkyně ČSCH prof. RNDr. Jitka Ulrichová, DrSc., 1. místopředseda ČSCH prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc., člen předsednictva ČSCH doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D., členka Rady pro popularizaci vědy AV ČR Ing. Magdalena Bendová, Ph.D. a tiskový mluvčí společnosti Unipetrol, a.s. Ing. Mikuláš Duda. Poté budou vyhlášeny výsledky soutěže Ministerstva životního prostředí k 10. výročí podepsání Stockholmské úmluvy, Ing. Duda představí internetový projekt www.zazijchemii.cz a nakonec doc. Slovák shrne v krátké prezentaci nejzajímavější akce uplynulého roku.
 
Generálním partnerem Roku chemie v ČR je společnost Unipetrol, a.s.


 
Vybrané aktivity uplynulého Mezinárodního roku chemie v ČR
 
18. ledna 2011 Slavnostní zahájení MRCH a Snídaně vědkyň, Praha
12. – 17. dubna 2011 Academia Film Olomouc, v rámci festivalu byl jeden blok věnován Roku chemie (www.afo.cz)
18. května 2011 Chemie a paliva, Praha (www.vscht.cz/chemieapaliva)
19. května 2011 Evropské fórum vědy a techniky, Praha (http://tinyurl.com/d7f4kto)
červen 2011 Chemické jarmarky v Příbrami, Liberci a Pardubicích, přírodovědný jarmark v Olomouci, Věda v ulicích v Libereckém a Středočeském kraji (www.ceskahlava.cz)
22. června 2011 Premiéra hry Carla Djerassiho a Roalda Hoffmana Oxygen/Kyslík v divadle Broadway v Praze (http://tinyurl.com/cp6qvko)
24. června 2011 Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Ministerstva životního prostředí „Namalujte chemický komiks“, Ostrava (http://tinyurl.com/cx3bxbb)
24. – 25. června 2011 Chemie na Slezskoostravském hradě, Ostrava (www.chemienahrade.cz)
25. června – 9. července 2011 Běstvina 2011 (www.bestvina.cz)
13. – 23. září 2011 Mezinárodní výstava soutěžních prací žáků ZŠ na téma „Životodárná voda“ (http://katedry.osu.cz/kch/voda/, anglický web http://tinyurl.com/d9yct2e)
21. září 2011 Chemický jarmark a přírodovědný cirkus v Ústí nad Labem (http://tinyurl.com/cvn6osk)
23. září 2011 Chemický jarmark v Praze (www.ceskahlava.cz)
1. – 11. listopadu 2011 Týden vědy a techniky v Praze (www.tydenvedy.cz)
8. listopadu 2011 Chemie mezi námi v Národní technické knihovně v Praze
1. – 23. listopadu 2011 Výstava „Otto Wichterle – český vědec a vynálezce“ (http://tinyurl.com/d2pchsf)
24. – 26. listopadu 2011 Schola Pragensis, společná expozice Roku chemie na veletrhu středních škol (www.scholapragensis.cz)
8. prosince 2011 Kulatý stůl v oboru chemie, fyziky a biologie a Slavnostní otevření nové laboratoře rentgenové strukturní analýzy, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem (http://tinyurl.com/cvn6osk)
 
Český web Roku chemie www.rokchemie.cz
Web Mezinárodního roku chemie www.chemistry2011.org
 
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. Česká společnost chemická, e-mail: vaclav [dot] slovakatosu [dot] cz, mobil: 732 651 748