Informace o doktorském studiu na ÚCHP 2020/2021

Podrobný seznam témat disertačních prací pro akademický rok 2020/2021 najdete na stránce věnované doktorskému studiu.

Obory studia:

  • ANALYTICKÁ A FYZIKÁLNÍ CHEMIE (AFCH)
  • BIOTECHNOLOGIE (BT)
  • ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY (EV)
  • FYZIKÁLNÍ CHEMIE (FCH)
  • CHEMIE (CH)
  • CHEMICKÉ A PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ (CHPI)
  • CHEMIE A CHEMICKÉ TECHNOLOGIE (CHT)
  • LÉČIVA A BIOMATERIÁLY (LB)
  • MIKROBIOLOGIE (MB)

Podmínky studia:

ÚCHP je v 7 studijních oborech akreditován společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (AFCH, BT, CH, CHPI, CHT, LB, MB) a ve 2 společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (EV, FCH); přičemž doktorské studium probíhá vždy podle pravidel dané VŠ. Na této škole absolvujete přednášky a skládáte průběžné zkoušky. Po státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce obdržíte titul „doktor“ (Ph.D.). Finanční zajištění, ubytování na koleji, studentská jízdenka pražské integrované dopravy, pojištění, daně, atp. jsou podobné podmínkám ostatních studentů doktorského studia na VŠ. Po dohodě je možné doktorské studium absolvovat i na jiné vysoké škole.

Termín a náležitosti pro podání přihlášek:

Přihlášku je nutno podat ELEKTRONICKY prostřednictvím studijního informačního systému VŠCHT do 15. dubna 2020. UNIVERZITA KARLOVA rovněž přijímá elektronické přihlášky do 30. dubna 2020. Pokud se rozhodnete pro doktorské studium na ÚCHP, je nutné, abyste v elektronické přihlášce uvedli název tématu vybraného z nabídky projektů ÚCHP. Doporučujeme ústav předem navštívit, nebo se alespoň e-mailem domluvit s potenciálním školitelem.

Místo a termín přijímacích pohovorů:

Přijímací pohovory se konají podle tématu buď na VŠCHT Praha, nebo na PřF UK Praha, které Vám po podání přihlášky sdělí další podrobnosti.

Účel přijímacích pohovorů:

(a) posoudit způsobilost a vážnost záměrů uchazeče,
(b) vybrat vhodné téma a schválit školitele i konsultanty,
(c) předběžně ujasnit studijní plán.

Další průběh:

O přijetí uvědomí uchazeče děkanát, v září následuje zápis do studia a předání studentského indexu. S těmito dokumenty se dostavíte na náš personální odbor (paní Křížová), kde můžete uzavřít smlouvu o pracovním poměru. Vaše postavení prezenčního studenta VŠ není tímto poměrem narušeno.

Další dotazy na telefonních číslech ústavu:

doktorské studium: dr. Ždímal, tel.: 220 390 246, e-mail: zdimalaticpf [dot] cas [dot] cz
personální odbor: paní Křížová, tel.: 220 390 216, e-mail: krizovaaticpf [dot] cas [dot] cz.

Zájemce o studium zveme k návštěvě ústavu: provedeme, ukážeme, vysvětlíme!

Použijte autobusové linky 107 nebo 147 od metra „Dejvická” do stanice „Kamýcká”.