Kurzy pro pedagogy - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky

Termíny: podzim 2014 

Kurzy pro pedagogy biologie, chemie a fyziky – podzim 2014

Vzdělávací kurzy pro pedagogy přírodovědných oborů, které jsou zaměřeny ryze prakticky a probíhat budou v laboratořích vědeckých pracovišť. Cílem vzdělávacích kurzů je seznámení s moderními experimentálními přístupy, které budou využitelné v laboratorních cvičeních ve školách. Pro potřebu těchto kurzů odborní garanti z řad VŠ pedagogů, didaktiků a vědeckých pracovníků připraví kompletní výukové sady do laboratorních cvičení z chemie, biologie a fyziky, které budou učitelé na podzim 2014 pilotně ověřovat v laboratořích vědeckých pracovišť. Portfolio laboratorních cvičení (10 hodin z každého oboru) bude sestaveno s ohledem na potřeby středních škol v souladu s RVP – G. Každý pedagog, který se kurzu zúčastní, následně dvě výukové hodiny zrealizuje ve své škole a sepíše závěrečnou zprávu. Pro potřeby pilotovaných hodin učitelé obdrží zdarma sadu pomůcek. Souhrnný materiál pro každý obor bude ve formě skript sloužit pro výuku na středních školách, nabídne SŠ pedagogům přírodovědných oborů širokou škálu nových možností výuky v rámci laboratorních cvičení a sníží se časová náročnost přípravy pedagoga na výuku. V neposlední řadě se pedagogové v rámci vzdělávacích kurzů seznámí s moderními didaktickými metodami, s moderními učebními pomůckami a přístroji pro laboratorní výuku v zázemí špičkových vědeckých pracovišť.

Praktické pětidenní kurzy chemie, biologie a fyziky budou probíhat v měsíci říjnu 2014. Cílovou skupinou jsou SŠ pedagogové chemie, biologie a fyziky se sídlem školy mimo hl. m. Prahu. Kapacita kurzu je 20 pedagogů SŠ za daný obor. U všech vzdělávacích kurzů byla podána žádost o akreditaci v systému DVPP.  

Přihlášky a více informací:

http://www.otevrena-veda.cz/kurzy-pro-pedagogy/kurzy-pro-pedagogy-2014.html

kontakt: infoatotevrena-veda [dot] cz

Metodické vypracování ukázkové hodiny pro výuku chemie.

Metodik pro přípravu ukázkových hodin: Ing. Adéla Andresová, Ing. Jan Rotrekl, Ing. Lucie Kubelová

Téma: Vitamín C pod lupou

Anotace:

Vitamin C – kyselina askorbová, ve vodě rozpustná organická látka, je důležitá pro stavbu a správnou funkci lidského těla. Tato přídatná živina je také účinným antioxidantem, chránící organismus před působením volných radikálů a snižující účinek škodlivých látek. Zvyšuje obranyschopnost organismu a je také hojně využívána v potravinářství k omezení vlivu oxidace, popř. ke zlepšení vlastností potravinářských výrobků.

S významem kyseliny askorbové pro lidský organismus a jejími mnoha dalšími vlastnostmi budou studenti seznámeni v první části výukové hodiny. V průběhu experimentálního cvičení si studenti sami ověří přítomnost vitaminu C v předložených vzorcích ovoce a zeleniny - zhodnotí a porovnají jednotlivé vzorky mezi sebou.  Na základě experimentu budou vysvětleny principy reakce a následný výpočet přítomného množství kyseliny askorbové ve vzorku. Na závěr budou hlavní principy celého cvičení shrnuty a studenti si své získané znalosti ověří krátkým zábavným dotazníkem.