Ing. Pavel Topka, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
Vědecký pracovník

Telefon: 
+420 220 390 282, +420 220 390 294
Fax: 
+420 220 920 661
E-mail: 
topkaaticpf [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Číslo místnosti: 
86

Vzdělání:
2003 – 2008   Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze 
1997 – 2003   Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
Doktorské studium:
2003 – 2008   PhD student na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Přehled dosavadních zaměstnání:
2012 – nyní    vědecký pracovník, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
2008 – 2012   postdoktorand, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
2007 – 2008   odborný pracovník výzkumu a vývoje, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Absolvované stáže a pobyty:
05/2008         École Nationale Superieure de Chimie de Montpellier 
9-12/2005      University of Ghent, Belgie
Ocenění vědeckou komunitou:
2007              Cena za chemii Rhodia ČR/Francouzské velvyslanectví 
2005              Cena České společnosti chemické za katalýzu

Seznam publikací za posledních 5 let: