Separace polárních a nepolárních plynů membránovými procesy

Trvání: 
01.01.2014 - 31.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
GA14-12695S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Izák Pavel
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Zušlechťování surového bioplynu je považováno za jeden z nejúčinnějších prostředků využití obnovitelných zdrojů a udržitelné energie. Výměna konvenčních metod za nízko-nákladové membránové technologie je proto velmi žádoucí. Cílem tohoto projektu je vyvinout inovativní vysoce selektivní membrány s vyšším výkonem pro efektivní separaci nežádoucích složek ze surového bioplynu a popsat princip jejich dělení. V navrhovaném projektu budou použity dva paralelní přístupy: (i) zakotvené iontové kapalné membrány a (ii) kompozitní membrány, kde dělí vodní parou nabobtnalý tenký polymerní film. Multidisciplinární přístup k laboratorním pokusům pro dělení plynů poskytne matematického modelování, které nám pomůže předvybrat nejvhodnější iontové kapaliny a ušetří mnoho experimentální práce. Navržené membrány budou po přípravě podrobně charakterizovány. Hlavní úkolem je vyvinutí nových typů membrán s vysokou selektivitou vůči cílovému produktu (metan) a testování této nové separační metody i pro separaci dalších polárních plynů.