Odstranění endokrinních disruptorů z odpadních a pitných vod pomocí fotokatalytických a biologických procesů

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2014
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA01020804
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Šolcová Olga
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
DEKONTA, a.s.