Research and development of advanced thin film sensors for direct monitoring of the time variable by means of preciously calibrated colour change

Trvání: 
01.01.2013 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Registrační číslo: 
TA03010548
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Klusoň Petr
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem