Indikátor z červeného zelí

Přírodní indikátor – červené zelí


Je známo, že červené zelí, slupky z ředkviček a další přírodní látky po přidání octa změní barvu. Některé rostliny, např. hortenzie mění barvu svých květů podle toho, v jaké půdě rostou - v kyselé půdě má květenství červenou barvu a v zásadité půdě modrou barvu. Lze tedy předpokládat, že v těchto přírodninách musí existovat chemické látky, které fungují jako indikátory.

Acidobazický indikátor je látka, která má v různých oblastech pH různou barvu. Indikuje jinak nepozorovatelnou veličinu, tj. kyselost nebo zásaditost prostředí.

Červené zelí obsahuje směs organických barviv, tzv. antokyanů. Barva antokyanů závisí na pH, tudíž mění své zabarvení se změnou pH roztoku.

Antokyany (z řeckého ánthos = květ, kyanos = ocelově modrý) jsou ve vodě rozpustné pigmenty ve vakuolách některých buněk. Patří k flavonoidům, v rostlinách se vyskytují ve formě glykosidů, jejich aglykonová (necukerná) část se označuje jako antokyanidin.