Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapie

Trvání: 
29.11.2019 - 31.08.2022
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Typ grantu: 
COST
Registrační číslo: 
LTC19049
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Strašák Tomáš
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Projekt je zaměřen na syntézu, charakterizaci a studium biologických účinků nových typů karbosilanových dendrimerů, popř. dendronů a výzkum potenciálu jejich využití pro cílenou dopravu látek s protinádorovým účinkem.