Oddělení vícefázových reaktorů

Číslo skupiny: 
4
Vedoucí skupiny: 
Růžička Marek
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
ruzickaaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 299

Annual Reports for Department of Multiphase Reactors

Oblasti výzkumu:

 • Proudění a přenos hmoty ve vícefázových systémech kapalina-plyn, kapalina-pevná látka nebo kapalina-plyn-pevná látka
 • Vliv povrchově aktivních látek na vícefázové toky
 • Prášková reologie, sedimentace souboru polydisperzních částic
 • Numerické simulace chování plyno- kapalinových a granulárních sytémů (Fluent, CFX, DEM)
 • Studium toku kapalin a plyno-kapalinových disperzí v kanálech či mikrokanálech
 • Komplexní reologické chování mikrodisperzí
 • Teorie, metodologie a nové aplikace elektrodifusní diagnostiky
 • Stabilita a chování komplexních nápojových pěn
 • Imobilizace biokatalyzátorů, živých buněk nebo enzymů do organických či organicko-anorganických matric pomocí sol-gel procesu

Aplikovaný výzkum:

 • Prášková reologie
 • Reologie kapalin a disperzí, kvalitativní stanovení zdánlivého skluzu na stěně
 • Elektrodifusní diagnostika proudění a měření střihových napětí na stěně
 • Numerické předpovědi chování plyno-kapalinových systémů
 • Aplikace imobilizovaných biokatalyzátorů v optických senzorech

  

Historie výzkumných projektů

Skupina granulárních materiálů (Růžicka M., Kulaviak L., Havlica J., Trávníčková T., Stanovský P.)

 • Prášková reologie
 • DEM simulace míchání granulárních materiálů
 • Lámání granulárních materiálů pod tlakem 
 • Sedimentace polydisperních granulárních směsí

Biotechnologická skupina  (Branyiková I., Koštejnová L., Majerová P.)

Pracovníci: 

Vedoucí vědeckého oddělení
Vedoucí vědecký pracovník

Zástupce vedoucího vědeckého oddělení
Vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Postdoktorand

Laborant-technik