Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství

Číslo skupiny: 
3
Vedoucí skupiny: 
Šolcová Olga
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
solcovaaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 279

Annual Reports for Department of Catalysis and Reaction Engineering

Nanotechnology Catalysis Fine Chemicals ICPF AS CR - NCFC

Soubory pro stažení:

Historie výzkumných projektů

Pracovníci: 

Vedoucí vědeckého oddělení
Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník
Zástupce vedoucího vědeckého oddělení

Emeritní vědecký pracovník

Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Postdoktorand

Odborný pracovník ve výzkumu

Laborant-technik