Oddělení chemie a fyziky aerosolů

Číslo skupiny: 
2
Vedoucí skupiny: 
Ždímal Vladimír
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
zdimalaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 246

Annual Reports for Department of Aerosols and Laser Studies

Oblasti výzkumu

 • Atmosférické aerosoly
 • Aerosoly ne vnitřním vs. venkovním prostředí
 • Nukleační jevy
 • Přenos tepla a hmoty v aerosolech
 • Interakce aerosolů s elektromagnetickým zářením
 • Vzorkování emisí
 • Syntéza nanočástic a jejich vliv na zdraví
 • Aerosolové technologie
 • Studium mezifázových přechodů a nanokapiček
 • Dynamické vlastnosti jednoduchých a komplexních tekutin na molekulárním měřítku
 • Molekulární simulace a perturbační teorie pro modelové tekutiny a tekuté směsi
 • Vývoj stavových rovnic založené na molekulární teorii
 • Molekulární simulace na rozhraní pevná látka-kapalina
 • Mesoskopické modelování interakce proteinů s povrchy
 • Studium mezifázových přechodů a kritické jevy na nerovinném povrchu
 • Dynamické nerovnovážné vlastnosti komplexních tekutin a jejich směsí

Aplikovaný výzkum

 • Stanovení účinnosti aerosolových filtrů v závislosti na velikosti částic
 • Provozní měření aerosolových nanočástic
 • Měření rozdělení velikosti částic aerosolů ve spreji
 • Stanovení chemického složení aerosolových částic v závislosti na jejich velikosti
 • Emisní a imisní odběry aerosolových částic a jejich analýzy

Výzkumné projekty

Historie výzkumných projektů

      

Pracovníci: 

Vedoucí vědeckého oddělení
Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník
Zástupce vedoucího vědeckého oddělení

Emeritní vědecký pracovník

Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Postdoktorand

Administrativní pracovník