Použití PFG NMR, stochastické rekonstrukce a molekulární simulace pro stanovení transportně-strukturních vlastností pokročilých porézních materiálů

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2014
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
P204/11/1206
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Šolcová Olga
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK