Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy

Číslo skupiny: 
9
Vedoucí skupiny: 
Storch Jan
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
storchjaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 272

        

Oblasti výzkumu:

  • Syntéza [n]helicenových a [n]fenacenových derivátů
  • Chirální separace [n]helicenů
  • Syntéza iontových kapalin pro separační techniky a elekrochemické snímání
  • Bezelektrodové výbojky pro fotochemii a fotokatalýzu v mikrovlnném poli
  • Superkritická extrakce a tlaková kapalinová extrakce bioaktivních látek z rostlin a jejich matematické modelování; integrace extrakce s frakcionací extraktu
  • Výzkum přípravy nanostukturovaných oxidů kovů pomocí superkritických a přetlakových tekutin, Výzkum přípravy polymerních pěn natlakováním polymeru superkritickým CO2 a jeho následným prudkým odtlakováním

          Fotka uživatele GAMOS.

Aplikovaný výzkum:

       Fotka uživatele GAMOS.   Fotka uživatele GAMOS.

   

Pracovníci: 

Vědecký pracovník
Vedoucí vědeckého oddělení

Postdoktorand
Zástupce vedoucího vědeckého oddělení

Emeritní vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Postdoktorand

Laborant-technik